loader image

Que són els mini implants i en què ens poden beneficiar?

Que són els mini implants i en què ens poden beneficiar?

Els mini implants o també coneguts com a implants de diàmetre estret, són petits implants recaragolats d’una alineació de tita que és col·loca a l’ós amb un procediment mínimament invasiu. Són fixadors que es poden utilitzar en una dentadura postissa i no requereix ni de cirurgia ni de punts.

La seva col·locació és molt senzilla i no requereix postoperatori ni intervencions quirúrgiques, ja que la seva col·locació  es realitza en poc temps.

En què es diferencien els mini implants dels implants tradicionals?

Per una banda, els mini implants són una versió més petita que un implant dental convencional. A més d’estar compostos per tita, aquests implants tenen com a finalitat estabilitzar la pròtesi anterior perquè al pacient no experimenti cap incomoditat amb l’implant.

Per altra banda, els implants tradicionals han d’estar compostos per dos peces de 3 a 5 mil·límetres de diàmetre i s’insereix en l’ós de les dents que falten. L’estructura en si és de tita i simula l’anatomia  que hauria de tenir l’arrel d’una dent natural.

Els mini implants poden estar compostos per dos peces com els implants tradicionals, però també poden ser un caragol sòlit compost d’una única peça amb un extrem especial que té forma de bola i pretén fixar-se a la dentadura postissa.

Com funcionen els implants dentals?

La funció dels mini implants dentals és la mateixa que la dels implants tradicionals, fixar la pròtesi dental, però com podem saber quan s’ha d’utilitzar uns o d’altres? Tot dependrà de l’ós natural que tingui el pacient.

Quan l’absència d’una dent s’ha estès durant un llarg temps o es pateix una malaltia periodontal severa, l’amplada i l’altura és pot veure afectat. Dependent de la grossor d’aquest i de la seva resistència es planteja l’ús d’un tipus d’implant o un altre per sostenir-lo.

Si no hi ha os suficient per a l’ús d’un implant tradicional, es pot plantejar l’opció de col·locar un mini implant estret. Aquest tipus d’implant tenen la finalitat de reemplaçar les dents de forma permanent. No obstant això, tenen també limitacions, ja que aquest no poden suportar la càrrega de tota una dentadura, sinó que es fixen únicament en reemplaçar dents frontals.

Avantatges dels implants dentals

Els avantatges de l’ús d’aquest tipus d’implants es poden resumir principalment en tres:

  • Els mini implants permeten la col·locació de les dents en zones on l’ós és insuficient, més concretament anirien on els implants tradicionals no serien possibles d’utilitzar-se.
  • La cicatrització dels mini implants és de menor temps en comparació als implants dentals tradicionals.
  • El cost d’aquest tipus d’implants dentals també és més reduït. No obstant això, és un factor indiferent en el moment en el qual es requereix un implant tradicional per l’estat en què es troba l’ós.
  • La vida útil pot ser duradora si el pacient té una bona rutina higiene bucodental, així com no té mals hàbits pel que fa al consum abusiu de tabac i alcohol.

Especialistes en implantología

En Pedrol Mairal, la implantología és una de les àrees més destacades. Per a realitzar un estudi previ de la situació del pacient, disposem de TAC3D que permet conèixer l’estructura dental del pacient i així poder oferir-li un pla de tractament molt més acurat.

Aquest sistema és un mètode de diagnòstic per imatges que utilitza rajos X de molt baixa intensitat, que realitza talls axials, els quals són reconstruïts per un software informàtic i els transforma en imatges molt precises de les diferents estructures anatòmiques del pacient.

Si vols conèixer totes les nostres especialitats i tractaments d’implantologia pots visitar la nostra web fen clic aquí.

Desplaça cap amunt