loader image
Tractaments & especialitats

Patologia d'ATM i DOLOR OROFACIAL

TRASTORNS TEMPOROMANDIBULARS (TTM), DOLOR OROFACIAL (DOF) i BRUXISME

TRACTAMENTS & ESPECIALITATS ​

Patologia d'ATM i DOLOR OROFACIAL

TRASTORNS TEMPOROMANDIBULARS (TTM), DOLOR OROFACIAL (DOF) I BRUXISME

què és ttm i dolor orofacial?

Es l’àrea de l’odontologia que es dedica a diagnosticar i tractar les alteracions que existeixen a nivell de l’articulació temporomandibular (ATM), la musculatura orofacial (cara i boca), els nervis que donen sensibilitat i moviment a les estructures facials (nervi trigemin, glossofaringi, etc) i els trastorns respiratoris de la son (apnea de la son i roncopatia), aquests últims mitjançant dispositius intraorals correctament indicats.  

Tipus de trastorns temporomandibulars

Són més de 30 dolències les que formen part del grup dels TTM, que causen disfunció i/o dolor en la zona mandibular. Els més comuns que tractem a les nostres consultes són:

 • Dolor miosfacial, que genera dolor als músculs masticatoris, temples i coll.
 • Patologies de l’ATM (capsulitis, osteoartritis, desplaçaments discals), que es manifesten amb dolor davant de l’oïda, sorolls articulars i limitació dels moviments mandibulars. 

Què és el BRUXISME?

El bruxisme és una activitat dels músculs masticatoris, que es pot produir mientras se está despierto (bruxismo de vigilia) o durmiendo (bruxismo del sueño). Se manifiesta como tensión y fatiga muscular, adoptar posiciones mandibulares no habituales, rechinamiento y apriete dentario, entre otras.

Les causes poden ser diverses: estrès, nerviosisme, consum d’alcohol o cafeïna, fumar, l’ús d’uns certs medicaments, i la presència de malalties com a reflux gastroesofàgic, apnea del son i TDAH, entre altres.

És important consultar amb un especialista, ja que el bruxisme pot contribuir en l’aparició de dolor mandibular, desgastos de les peces dentàries i dolenta qualitat del somni.

DOF

Dolor Orofacial 

El terme dolor orofacial se refiere a la presencia de trastornos dolorosos en la zona mandibular, bucal, facial, de cabeza y cuello, siendo los más frecuentes el de origen dentario, generalmente provocado por una caries o infección y en segundo lugar el dolor de origen muscular pudiendo tener múltiples causas. 

Otros tipos de dolor orofacial son: 

 • Síndrome de boca ardiente.
 • Trastornos temporomandibulares (TTM) dolorosos de origen muscular y en la ATM.
 • Dolor neuropático como la neuralgia del trigémino y la neuropatía postraumática.
 • Dolores de cabeza como migraña y cefalea tensional.
 • Dolor orofacial idiopático persistente. 


“Les dones entre 35 i 44 anys són dos cops més propenses a patir un trastorn temporomandibular” 


Com funciona el procès de tractament a drs. Pedrol Mairal?

Tots els tractaments són personalitzats, no existeix una pauta igual entre un pacient i un altre. 

Tot dependrà del mal en els teixits, les característiques del pacient, el temps d’evolució, entre altres. La combinació de diferents tractaments és la manera més eficaç per a tractar aquestes malalties.

Tractaments per als trastorns temporomandibulars

 • Educació, exercicis, autocures, indicació de medicació i seguiment: és fonamental, tant en pacients amb dolor crònic com en etapes inicials.
 • Dispositius ortopèdics com la fèrula d’estabilització (placa de descàrrega): feta en acrílic dur, es pot usar per a dolor muscular i articular. També per al control del desgast excessiu per bruxisme, previ estudi. També es pot utilitzar una fèrula de reposicionament anterior en casos puntuals de dolor en la ATM.
 • Dispositius intraorals per al maneig del dolor neuropàtic que permeten l’aplicació de medicacions de manera localitzada, disminuint el consum de fàrmacs per via oral.
 • Infiltracions en diferents nervis, punts dolorosos musculars i tendons en la zona orofacial: depenent del cas es poden utilitzar anestèsics locals, corticoides i altres fàrmacs.
 • Viscosuplementació: infiltració d’àcid hialurònic en la ATM. Indicat principalment en bloquejos mandibulars i dolor articular.
 • Artrocentesi: rentat articular de l’ARM quan hi ha dolor i/o bloquejos mandibulars que es realitza quan no hi ha millora amb els tractaments més conservadors. La rentada es realitza amb sèrum i després es pot injectar algun fàrmac com a àcid hialurònic, corticoides o PRGF.
Desplaça cap amunt