loader image

Política de privacitat

Política de privacitat

A JUAN CARLOS PEDROL BATLLE (d’ara endavant DRS. PEDROL MAIRAL CLÍNIQUES DENTALS) treballem per a garantir la privacitat en el tractament de les seves dades personals. Hem actualitzat la nostra Política de Privacitat per a informar clarament de com recollim, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb la nostra empresa:

 •  Responsable del tractament.
 •  Finalitats del tractament de les dades.
 •  Període de conservació de dades. 
 •  Legitimació per al tractament de dades.
 •  Comunicació de dades.
 •  Transferències internacionals de dades.
 •  Els seus drets.
 •  Obtenció de les seves dades.
Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Raó social:JUAN CARLOS PEDROL BATLLE
Nom comercial:DRS. PEDROL MAIRAL 
NIF:40851160D
Adreça postal:Passeig de Ronda, 133-135, 25006 Lleida
Telèfono:+34 973 24 99 24
Correu electrònico:administracio@pedrolmairal.com
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? A DRS. PEDROL MAIRAL el tractament de dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens l’hagi facilitat:
 • Gestionar dades facilitades directament pel propi interessat, a nivell particular, per a informar dels nostres productes i serveis, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i fer un seguiment posterior.
 • Gestionar, les dades proporcionades pel pacient en el moment de contractar els nostres serveis, a nivell organitzatiu, comptable, fiscal i administratiu, així com per a informar sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional que puguin ser del seu interès.
 • Gestionar les dades particulars de l’USUARI per la seva participació en els diferents esdeveniments o activitats que organitzem i ens hagin autoritzat per a informar sobre altres activitats o esdeveniments que puguem organitzar en relació amb projectes o serveis que puguin ser del seu interès.
 • Realitzar, si és el cas, el perfil d’usuari per a oferir-li els nostres productes i serveis.
Quant temps conservarem les seves dades?
 • Les dades per a la gestió de la relació amb el pacient i la facturació i cobrament dels serveis seran conservades durant tot el temps en què la relació mercantil estigui vigent. Una vegada finalitzada aquesta relació, si és el cas, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades de la relació mercantil.
 • Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els nostres productes es mantindran durant la vigència i publicitat dels productes o serveis als quals fan referència, tret que s’expressi el seu desig que siguin eliminats en qualsevol moment.
 • Les dades per a la participació en esdeveniments i activitats es conservaran durant el temps que durin els mateixos, per a gestionar el seu desenvolupament i, després, fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades de la seva realització.
 • Les dades per a l’enviament de comunicacions comercials i elaboració de perfils comercials dels nostres productes o serveis seran conservats indefinidament fins que, si és el cas, ens manifestin la seva voluntat de suprimir-los.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
 • La base legal per al tractament de les seves dades de les finalitats 1 a 3 és l’execució contractual de la prestació del servei corresponent.
 • L’oferta prospectiva de productes i serveis a pacients té com a base la satisfacció de l’interès legítim empresarial consistent a poder oferir als nostres pacients la contractació altres productes o serveis i aconseguir així la seva fidelització. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb finalitats de màrqueting directe.
No obstant això, li recordem que té dret a oposar-se a aquest tractament de les seves dades, i pot fer-lo per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.
 • La base de l’enviament de comunicacions comercials a usuaris no pacients és el consentiment que s’ha sol·licitat, i pot ser revocat en qualsevol moment. La retirada d’aquest consentiment no afectarà en cap cas a l’execució del contracte, però els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuades amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s’hagi revocat.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades? No se cediran dades a tercers excepte a:
 • Als professionals mèdics especialistes col·laboradors del centre i mútues per l’atenció dels serveis demandats.
 • A les entitats financeres a través de les quals s’articuli la gestió de cobraments i pagaments.
 • A les administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella definits.
Transferències de dades a tercers països? 
No es realitzen transferències internacionals de dades.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si, en DRS. PEDROL MAIRAL , estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, JUAN CARLOS PEDROL BATLLE deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Vosté podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera:
 • Per correu electrònic adjuntant còpia del seu DNI a: administracio@pedrolmairal.com.
 • Per correu postal adjuntant còpia del seu DNI a Gran Passeig de Ronda, 133-135, 25006 Lleida.
 • A les adreces de correu electrònic o correu postal indicades li oferirem els formularis corresponents per a exercir materialment aquests drets.
 • Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.
 • En el cas que consideri vulnerats els seus drets perquè fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.
Com hem obtingut les seves dades?
 • Les dades personals que tractem a DRS. PEDROL MAIR procedeixen dels propis interessats o el seu representant legal.
 • Li recordem que no han de facilitar dades de tercers salvat que tinguem la seva autorització i els hi hagi informat prèviament.
Desplaça cap amunt